نقش درب داخلی در دكوراسيون منزل

نقش درب در دکوراسیون منزل

نقش درب داخلی در دکوراسیون منزل

در چیدمان منزل باید به هماهنگی درب با سبک معماری ساختمان و معماری داخلی نیز توجه نمود.سبك درب مي تواند تفاوت زيادي در منزل شما ايجاد كند.البته مي توانيد سبك دربها را تا حدودي با هم تلفيق كنيد اما باید به این نکته توجه کنید که سعي را در اين داشته باشيد تا از عناصري استفاده كنيد كه بيشتر مشابهند تا يك حس مشترك در كل منزلتان داشته باشيد. ... اطلاعات بیشتر

    خانهدرباره ماپروژه هاتماس با ما